Homepage

Welkom bij de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Zuid-West Achterhoek

Steeds meer mensen willen de laatste fase van hun leven thuis doorbrengen. In hun eigen vertrouwde omgeving. Omringd door mensen die van hun houden. Dit is voor alle betrokkenen een intensieve periode waarbij extra hulp van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) een steun kan zijn. Naast de inzet in thuissituaties zet VPTZ Zuid-West Achterhoek ook vrijwilligers in op de Palliatieve Unit “Ter Borghe” van het Verpleeghuis Antonia in Terborg.

De vrijwilligers van VPTZ Zuid-West Achterhoek worden zorgvuldig geselecteerd en daarna getraind. Ze ondersteunen de mantelzorgers, bieden een luisterend oor, waken in overleg ‘s-nachts en/of overdag, helpen bij de verzorging en het signaleren en rapporteren van eventuele veranderingen in de situatie. De ondersteuning welke VPTZ biedt is kostenloos en kan in overleg op elk gewenst moment worden ingezet. VPTZ zorgt ervoor dat vrijwilligers hun betrokkenheid op professionele wijze in de praktijk brengen. Dit gebeurt door middel van cursussen, trainingen en jarenlange ervaring.

Wenst u gebruik te maken van onze inzet neem dan contact op met:

Janette Alink, coördinator VPTZ Zuid-West Achterhoek
Telefoon: 06 1415 2323
E-mail: coordinator@vptzzuidwestachterhoek.nl

Correspondentieadres:
Industrieweg 115, 7061 AP Terborg

 

Ons werk uitgelegd in één minuut

Hoe ga je in gesprek? Zorgprofessionals vertellen over hun ervaringen en afwegingen
Nieuw: Antenne – kwartaalblad VPTZ September 2023

 

Maandag 10 oktober heeft symposium ″In Gesprek″  plaatsgevonden in het Amphion te Doetinchem.
Dit symposium werd georganiseerd door een werkgroep verbonden aan de Netwerken Palliatieve Zorg regio Achterhoek en Zutphen, ter ere van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg.
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag, dit door vrijwillige inzet van Matthijs van Nieuwkerk, en mooie gastsprekers als Lia en Peter Lantink, Henk van den Berg, Erik Muller en Rob Bruntink.

Daarnaast is er een prachtige glossy gemaakt, passend bij het symposium. 
Deze is aan alle deelnemers na afloop van het symposium uitgereikt, en zal daarnaast  te vinden zijn op leestafels bij zorgorganisaties  in de Achterhoek en Zutphen.

Doordat VPTZ Zuid- West Achterhoek de kosten op zich heeft genomen voor de grafische vormgeving en het drukwerk  is deze glossy  tot stand gekomen.
U kunt een exemplaar opvragen door contact op te nemen met Janette Alink, coördinator VPTZ Zuid-West Achterhoek, per mail coördinator@vptzzuidwestachterhoek.nl of telefonisch 06-14152323

Het eerste exemplaar van de Glossy werd uitgereikt door Matthijs van Nieuwkerk aan Lia en Peter Lantink.
Peter heeft Parkinson, samen met Lia zijn echtgenote vertelden zij hierover tijdens het symposium en met een interview in de Glossy.

Bij een goed einde hoort een goed begin

(Confucius)

In het najaar van 2023 start de volgende introductiecursus voor het opleiden tot vrijwilliger Palliatieve Terminale Zorg, met een totale duur van 8 woensdagavonden. De startdatum is op 27 september 2023. Deze cursus wordt gegeven in Hengelo (gld).

Elke vrijwilliger begint, voor hij ingezet wordt, met de Introductiecursus VPTZ.
Deze wordt in samenwerking met verschillende VPTZ-organisaties in Oost Gelderland lokaal georganiseerd. Lees verder