Vrienden van

Stichting Vrienden van de VPTZ Z-W Achterhoek

De Stichting Vrienden van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Thuiszorg Zuid-West Achterhoek werd opgericht en notarieel geregistreerd in 1999. Het initiatief voor de oprichting werd genomen door De Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg. Deze stichting zet vrijwilligers in waar terminale zieken te kennen hebben gegeven de laatste fase in hun leven in hun eigen omgeving door te willen brengen en thuis willen sterven.

De werkzaamheden
De werkzaamheden van stichting bestaan uit:

  • het werven van fondsen;
  • het beheer van deze fondsen;
  • het beoordelen van aanvragen;
  • toekennen van financiële bijdragen;
  • toezien op de juiste besteding van deze bijdragen;
  • voeren van administratie en secretariaat.

Werving van fondsen
De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met relaties en middels het uitreiken van folders. Naast donaties van vaste schenkers, wil de stichting incidentele donaties ontvangen van particulieren, instellingen en bedrijven, die de doelstelling onderschrijven. Met andere woorden alles is welkom op bankrekening NL66 RABO 0326 686 428.

Beheer van fondsen
Het kapitaal van de stichting wordt uitsluitend belegd bij banken die onder het deposito garantie stelsel vallen. De directe kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingkosten, inschrijving kamer van koophandel, secretariaatskosten en eventuele reisdeclaraties. Alle werkzaamheden worden door alle bestuursleden zonder beloning uitgevoerd.

Besteding van fondsen
De besteding van fondsen gebeurt door het toekennen van financiële bijdragen op basis van de bij het secretariaat binnengekomen aanvragen. De bestedingen hebben te maken met het ondernemen van activiteiten door stichting Palliatieve Thuiszorg Zuid-West Achterhoek die anders voor de aanvrager onmogelijk zijn om te ondernemen. 

Op dit moment wordt het bestuur gevormd door:

Mevrouw, Elise Ruesink, voorzitter;
Mevrouw, Joke Nederlof, secretaris;
De heer Willy Smits, penningmeester.

Contacten met de stichting verlopen via de penningmeester, de heer Willy Smits, telefoon 0314 66 22 83 of mail wtgsmits@hotmail.com

Alle ANBI-gegevens leest u op pagina ANBI Vrienden van