Nieuw – Antenne kwartaalblad VPTZ-NL juni 2024

Antenne 2024-164
Antenne 2024-164

Het thema van deze Antenne is ‘bewust stoppen met eten en drinken’ (BSTED). 

De afgelopen maanden kreeg VPTZ Nederland van haar leden signalen dat zij steeds vaker te maken krijgen met mensen die bewust hebben gekozen om te stoppen met eten en drinken om zo het levenseinde te bespoedigen.
Begin dit jaar publiceerde Artsenfederatie KNMG een nieuwe handreiking over dit onderwerp. Het programma Nieuwsuur deed onderzoek onder hospices naar BSTED en maakte er drie uitzendingen over.

Alle reden voor de redactie van Antenne om het onderwerp uit te lichten. Om inzicht te krijgen wat BSTED nu precies is, interviewde Hans van den Bosch huisarts Eva Bolt. Zij promoveerde op het onderwerp ‘beslissingen rond het levenseinde’ en deed diepgaand onderzoek naar BSTED. Zij had zitting in de commissie die de herziene handreiking behandelde.

Lees verder