ANBI

ANBI geregistreerd

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Zuid-West Achterhoek is tezamen met de Stichting Vrienden van VPTZ Zuid-West Achterhoek door de belastingdienst met ingang van 1 januari 2008 geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan VPTZ Zuid-West Achterhoek wil nalaten of schenken, is het wellicht belangrijk te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen. Dus alles wat u aan ons nalaat of schenkt, komt ook daadwerkelijk ten goede aan het ondersteunen en/of begeleiden van personen in hun laatste levensfase door onze vrijwilligers. Ook giften en donaties zijn fiscaal aftrekbaar van de belastingen.

Met ingang van 1 januari 2014 zijn ANBI’s verplicht een aantal gegevens via de website te publiceren, met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Voor Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek vindt u deze gegevens op de volgende pagina’s: