Wat doen vrijwilligers wel / niet?

De vrijwilligers van VPTZ Zuid-West Achterhoek zijn goed voorbereid op hun taak. Zij worden geschoold door middel van een introductiecursus waarbij de landelijke richtlijnen van de ‘Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg’ worden gehanteerd. De cursus wordt gegeven door een scholingscoördinator en gastdocenten. De landelijke cursussen voor vrijwilligers in de palliatieve en terminale thuiszorg worden eveneens door onze vrijwilligers gevolgd. Daarnaast worden nog verschillende themabijeenkomsten aangeboden.

Pas als zij deze introductiecursus hebben afgerond, mogen de vrijwilligers daadwerkelijk hulp verlenen. U kunt deze hulp vergelijken met die van een familielid of goede vriend. Helpen bij eten en drinken, ondersteunen bij uit bed gaan of toiletbezoek. Zo nodig verschonen of opfrissen van de zieke. Een luisterend oor bieden of gewoon stil aanwezig zijn.

Onze vrijwilligers zijn gemotiveerd en betrokken.
Vaak omdat ze zelf een naaste verzorgd en verloren hebben. Of omdat ze ervaring hebben met werken in de zorg.
Hun hulp is kosteloos en vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend. U kunt op hen rekenen.

Onze vrijwilligers verrichten géén verpleegkundige handelingen, zij geven bijvoorbeeld geen medicijnen. Zij mogen wel medicatie aanreiken die door de mantelzorger is klaar gezet, het werken met hulpmiddelen zoals een tillift behoort niet tot hun taken. Wel kunnen zij de professionele zorg hierbij ondersteunen. Ook verricht de vrijwilliger geen huishoudelijke taken.