Introductiecursus

Introductiecursus vrijwilliger VPTZ-thuiszorg start in september 2024

In september 2024 start de volgende introductiecursus voor het opleiden tot vrijwilliger Palliatieve Terminale Zorg, met een totale duur van 8 woensdagavonden. Deze cursus wordt gegeven in Hengelo (gld).

Elke vrijwilliger begint, voor hij ingezet wordt, met de Introductiecursus VPTZ. Deze wordt in samenwerking met verschillende VPTZ-organisaties in Oost Gelderland lokaal georganiseerd.

De cursus bestaat uit de onderdelen:

  • Vrijwilliger bij VPTZ
  • Tillen ? eerst denken….dan doen.
  • Zorg in en rondom het bed.
  • Communicatie
  • Verlies en rouw
  • Palliatieve zorg, sedatie en euthanasie
  • Veiligheid en Hygiëne

In de cursus wordt eveneens gebruik gemaakt van de VPTZ online zelfstudie. Daarmee bereid je je voor op de introductiecursus en kan je achteraf het materiaal nog eens inkijken.

Met deze training ben je als vrijwilliger goed voorbereid op het werk dat je gaat doen voor VPTZ. Je ontdekt wat het werk inhoudt, wat je zoal tegen kunt komen en wat van jou wordt verwacht. De training geeft je ook inzicht of het VPTZ-vrijwilligerswerk bij jou past. Aan het eind van de cursus vindt een individueel afrondend gesprek plaats.

Mocht je vrijwilliger willen worden bij VPTZ Zuid-West Achterhoek, neem dan contact op met Janette Alink (coördinator) voor een eerste intakegesprek.