ANBI – Vrienden van

Alle gegevens van de Stichting Vrienden van de stichting VPTZ Zuid-West Achterhoek
De Stichting Vrienden van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Thuiszorg Zuid-West Achterhoek (stichting Vrienden van) werd opgericht en notarieel geregistreerd in 1999. Het initiatief voor de oprichting werd genomen door De Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg. Deze stichting zet vrijwilligers in waar terminale zieken te kennen hebben gegeven de laatste fase in hun leven in hun eigen omgeving door te willen brengen en thuis willen sterven. De stichting Vrienden van is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan de stichting VPTZ Zuid-West Achterhoek wil nalaten of schenken, is het wellicht belangrijk te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen. Dus alles wat u aan ons nalaat, komt ook daadwerkelijk ten goede aan de doelstellingen van stichting en de vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg.

Met ingang van 1 januari 2014 zijn ANBI’s verplicht een aantal gegevens via de website te publiceren, met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Voor stichting Vrienden van vindt u de gegevens hieronder.

Stichting Vrienden van de stichting VPTZ Zuid-West Achterhoek

Naam
Stichting Vrienden van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek (VPTZ Zuid-West Achterhoek)

KvK
09105863

Postadres
Eltenseweg 8k,
7039 AA Stokkum

Telefoon
0314 662283 (penningmeester)

E-mail
wt******@ho*****.com

Website
 www.vptzzuidwestachterhoek.nl

RSIN
816261398

Actief in regio
Gemeente Oude IJselstreek, Dinxperlo en omgeving, Gemeente Montferland (gebiedsdeel Bergh) in Nederland

Bestuur

Functie Naam
Voorzitter mevr. E. Ruesink
Secretaris mevr. J. Nederlof
Penningmeester dhr. W. Smits
   
samenstelling bestuur ultimo 2023

Werving van fondsen
De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met relaties en middels het uitreiken van folders. Naast donaties van vaste schenkers, wil de stichting incidentele donaties ontvangen van particulieren, instellingen en bedrijven, die de doelstelling onderschrijven. Met andere woorden alles is welkom op bankrekening NL66 RABO 0326686428.

Beheer van fondsen
Het kapitaal van de stichting wordt uitsluitend belegd bij banken die onder het deposito garantie stelsel vallen. De directe kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingkosten, inschrijving kamer van koophandel, secretariaatskosten en eventuele reisdeclaraties. Alle werkzaamheden worden door alle bestuursleden zonder beloning uitgevoerd.

Besteding van fondsen
De besteding van fondsen gebeurt door het toekennen van financiële bijdragen op basis van de bij het secretariaat binnengekomen aanvragen. De bestedingen hebben te maken met het ondernemen van activiteiten door stichting Palliatieve Thuiszorg Zuid-West Achterhoek die anders voor de aanvrager onmogelijk zijn om te ondernemen.

De jaarverslagen zijn hieronder te lezen.