Nieuw – Antenne kwartaalblad VPTZ maart 2024

VPTZ-NL Kwartaalblad Antenne Maart 2024

Het jaar 2024 zal voor VPTZ Nederland en haar leden in het teken staan van het 40-jarig bestaan. Wat een mijlpaal! Indrukkend ook om je te bedenken dat duizenden en duizenden vrijwilligers in de achterliggende decennia een werkelijk gigantische hoeveelheid tijd en aandacht hebben gegeven aan mensen in de laatste fase van het leven en hun naasten. Maatschappelijk kapitaal dat zich bijna niet in woorden en getallen laat vangen.

Lees verder

Kerstbijeenkomst en 30 jarig jubileum 2023

Op 8 december 2023 hebben we met vrijwilligers en de bestuursleden van onze stichting alsmede van de stichting Vrienden van een feestelijke kerstbijeenkomst gehad bij Restaurant Heeren Dubbel bij Kasteel Bergh in ‘s-Heerenberg.
Deze kerstbijeenkomst stond tevens in het teken van ons 30 jarig jubileum in 2023 en de huldiging van 2 vrijwilligers die 10 jaar respectievelijk 15 jaar als vrijwilliger in dienst zijn (zie foto).
Gelijktijdig hebben we afscheid genomen van onze voorzitter Ria Nederhoed.
Hans Metzemaekers heeft de voorzittersrol van Ria overgenomen.

Huldiging van de jubilarissen vlnr. Vera Konings (10 jaar), Ingrid Rissewijck (15 jaar), Janette Alink (Coördinator)

Nieuwe voorzitter per december 2023

Hans Metzemaekers is per december 2023 de nieuwe voorzitter van de Stichting VPTZ-Zuid-West Achterhoek.
Hij volgt hiermee Ria Nederhoed op. Door haar nieuwe rol als voorzitter van de VVAR (Verzorgende Verpleegkundige Advies Raad) naast haar vaste baan bij Azora heeft zij besloten om de voorzittershamer over te dragen. Tijdens de kerstbijeenkomst hebben Bestuur en Vrijwilligers onder dankzegging afscheid genomen van Ria. 

Hans heeft 38 jaar lang leiding gegeven aan Azora en haar rechtsvoorgangers. Eerst als hoofd medische dienst (1983), vervolgens als directeur geneesheer (1988) en vanaf 2002 als bestuurder. Hans Metzemaekers is sinds 31 december 2020 met pensioen. Bestuur en Vrijwilligers heten Hans van harte welkom en wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie.

Antenne kwartaalblad VPTZ december 2023

Het komt geregeld voor dat gasten langer dan drie maanden in een hospice verblijven of zelfs worden
uitgeplaatst. Dit onderwerp kwam in het landelijk nieuws. VPTZ Nederland werd om een reactie gevraagd: “klopt het dat er steeds vaker gasten uit het hospice moeten worden uitgeplaatst?”
Om dit zorgvraagstuk vanuit een helikopterview te laten bezien, klopten wij aan bij Marcel Levi, beoogd
zorgminister. Hij zegt in een interview: ‘Misschien was het hospice wel een oneigenlijke plek. Ik vind het dan
een beetje wreed dat zo iemand in de pre-laatste fase, wanneer een persoon dus langer blijft leven dan verwacht, weg moet. Dat is een klein persoonlijk drama.”

lees verder