Organisatie – z-w Achterhoek

Organisatie

Huidig Logo
Huidig Logo

De stichting Vrijwilligers Palliatieve Zorg (VPTZ) Zuid-West Achterhoek is op 8 juli 1993 opgericht onder de toenmalige naam Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg.

VPTZ Zuid-West Achterhoek is aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ Nederland. Het landelijk steunpunt is in 1984 opgericht. Inmiddels zijn er bijna 200 organisaties aangesloten met ongeveer 11.000 vrijwilligers. Ook de vrijwilligers van hospices en Bijna-Thuis-Huizen zijn bij VPTZ NL aangesloten.
Kijk voor meer informatie over VPTZ NL op www.vptz.nl.

Het werk van VPTZ Zuid-West Achterhoek wordt ondersteund door:

  • subsidieverlening door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport met een tegemoetkoming in de kosten voor een betaalde Coördinator;
  • donaties en giften van organisaties en particulieren via de stichting Vrienden van de stichting VPTZ Zuid-West Achterhoek.

Ontstaansgeschiedenis

Logo
Eerste logo VPTZ zuid-west Achterhoek

Op 25 maart 1993 kwam een werkgroep voor het eerst bijeen om een stichting voor terminale zorg op te starten in de gemeente Dinxperlo, Gendringen en Wisch. De initiatiefnemers waren Tiny Joldersma, Trudy ten Brinke, Len van der Wilt en Mieke Harmsen, allen uit Varsseveld.
En op 8 juli 1993 was het zover, de Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg was officieel opgericht bij de notaris.

In de verschillende bladen werd een persbericht toegezonden om bekend te maken dat er een nieuwe stichting in het leven was geroepen onder de naam Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg Dinxperlo / Gendringen / Wisch.

bijvoorbeeld in de Gelderlander van 26 mei 1993 lezen we het volgende artikel:

Stichting voor vrijwillige terminale thuiszorg

“Regio – De stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg kent nu ook een afdeling in de gemeenten Dinxperlo, Gendringen en Wisch.
De stichting kent sedert zo’n vijftien jaar op meerdere plaatsen in het land groepen vrijwilligers, die het mede mogelijk maken dat mensen die dat willen, thuis kunnen sterven. Hun werk is bedoeld, als aanvulling op de hulp die professioneel wordt gegeven. Voor opgaven als vrijwilliger(ster) en voor alle verdere informatie kan men zich richten tot het secretariaat.”

Werkgebied VPTZ Zuid-West Achterhoek
Werkgebied VPTZ Zuid-West Achterhoek