Informatie voor zorgverleners

In uw werk als huisarts, praktijkondersteuner of medewerker van de thuiszorg heeft u goed inzicht in de situatie van de terminale patiënt en mantelzorgers. Vaak signaleert u als eerste de overbelasting van mantelzorgers. We stellen het op prijs als u patiënten en hun familie attent maakt op VPTZ. Dit kan met een folder of door het noemen van de website van VPTZ Zuid-West Achterhoek.nl. Wellicht kunt u VPTZ ook uit eigen ervaring aanbevelen. Onze vrijwilligers komen bij de patiënt thuis.

VPTZ biedt hulp in de laatste levensfase. Dit neemt niet weg dat u onze organisatie al in een eerder stadium ter sprake kunt brengen. Daardoor kan het een en ander in een relatief rustige periode overdacht en besproken worden.

VPTZ Zuid-West Achterhoek is aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ Nederland. Het landelijk steunpunt is in 1984 opgericht. Inmiddels zijn er bijna 200 organisaties aangesloten met ongeveer 11.000 vrijwilligers. Ook de vrijwilligers van hospices en Bijna-Thuis-Huizen zijn bij VPTZ NL aangesloten.
De vrijwilligers worden uitsluitend ingezet na een introductiecursus en volgen daarna regelmatig nascholing via o.a. de VPTZ Academie en/of lezingen, enz.

Hoe kan ik meer informatie of hulp aanvragen?
U kunt hiervoor contact opnemen met de coördinator van VPTZ Zuid-West Achterhoek Janette Alink: