Privacy voorwaarden

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) moet ons allen beschermen tegen onjuist gebruik van onze persoonsgegevens. Op deze pagina treft u de privacy voorwaarden aan.

De stichting VPTZ Zuid-West Achterhoek hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar medewerkers, cliënten, vrijwilligers en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd in lijn met de relevante wetgeving in het kader van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyreglementen is beschreven hoe de stichting VPTZ Zuid-West Achterhoek, gegevens van medewerkers, vrijwilligers, cliënten, hun naasten en andere externe relaties registreert, verwerkt en bewaart.

Onze privacy reglementen