Homepage

Welkom bij de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Zuid-West Achterhoek

Steeds meer mensen willen de laatste fase van hun leven thuis doorbrengen. In hun eigen vertrouwde omgeving. Omringd door mensen die van hun houden. Dit is voor alle betrokkenen een intensieve periode waarbij extra hulp van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) een steun kan zijn. Naast de inzet in thuissituaties zet VPTZ Zuid-West Achterhoek ook vrijwilligers in op de Palliatieve Unit “Ter Borghe” van het Verpleeghuis Antonia in Terborg.

De vrijwilligers van VPTZ Zuid-West Achterhoek worden zorgvuldig geselecteerd en daarna getraind. Ze ondersteunen de mantelzorgers, bieden een luisterend oor, waken in overleg ‘s-nachts en/of overdag, helpen bij de verzorging en het signaleren en rapporteren van eventuele veranderingen in de situatie. De ondersteuning welke VPTZ biedt is kosteloos en kan in overleg op elk gewenst moment worden ingezet. VPTZ zorgt ervoor dat vrijwilligers hun betrokkenheid op professionele wijze in de praktijk brengen. Dit gebeurt door middel van cursussen, trainingen en jarenlange ervaring.

Wenst u gebruik te maken van onze inzet neem dan contact op met de
coördinator van VPTZ Zuid-West Achterhoek:


Janette Alink,

Telefoon: 06 1415 2323

Correspondentieadres:
Industrieweg 115,
7061 AP Terborg

Hoe ga je in gesprek? Zorgprofessionals vertellen over hun ervaringen en afwegingen
Antenne 2024-164
Nieuw: Antenne – kwartaalblad VPTZ Juni 2024

Agenda:

Week tegen de eenzaamheid - Kom erbij 26 sept. 2024
Week tegen de eenzaamheid - Kom erbij 26 sept. 2024

HUMAN - TV-serie 'Tot het einde'

 

Human - TV-serie Tot het einde
Human – TV-serie Tot het einde

Sterven doen we allemaal, maar je hoeft het niet alleen te doen. In de vierdelige serie ‘Tot het einde’ volgen we zes vrijwilligers die mensen in de laatste fase van hun leven bijstaan. We zien hoe welkom hun bijdrage is, hoe vriendschappen ontstaan, hoe er gelachen en gehuild wordt en hoe er ook weer afstand genomen moet worden. Wat drijft deze vrijwilligers om wildvreemden naar hun sterfbed te begeleiden? En wat leert de dood hen -en ons- over het leven?

‘Tot het einde’ is een serie van Tomtit Film in coproductie met omroep Human.
Tot stand gekomen met steun van VPTZ Nederland.
Nu te zien op NPO Start.

Lees verder op hun website.

Levenseindeverhalen lezen en delen:

Sinds mensenheugenis vertellen wij elkaar verhalen.
Zo wisselen we informatie uit en weten we anderen te inspireren.

Toch zijn niet alle onderwerpen even gemakkelijk om over te praten. Dat geldt zeker ook voor de laatste levensfase. Veel mensen gaan dit gesprek liever uit de weg. Of denken: dat komt nog wel een keer…
In de verhalenbank delen patiënten, naasten, professionals en vrijwilligers hun ervaringen. Wat gebeurt er in de laatste levensfase? Wat maken ze mee? Via deze echte verhalen krijgt u een uniek inkijkje. De werkelijkheid is soms rauw, maar net zo vaak vertederend.
Voor zorgverleners zijn de verhalen een bron van inspiratie en reflectie. Voor anderen bieden ze erkenning, herkenning en troost. Ook geven ze een aanzet tot een goed gesprek.

Lees verder op hun website

De namen in de verhalen zijn omwille van privacy gefingeerd.

Gelezen:

Je kennis gebruiken om te helpen

Je vrijwillig inzetten voor een goed doel, een vereniging of een persoon die hulp of ondersteuning nodig heeft geeft veel mensen voldoening. In een aantal edities in het Montferland Journaal heeft Karin van der Velden een aantal enthousiaste verhalen opgetekend. Ook onze vrijwilliger Miranda ten Westenend is geïnterviewd.

Lees verder in het Montferland Journaal

Gezien:

Theater van de Laatste Dagen

Een voorstelling over werken in de palliatieve zorg

In de Dru in Ulft heeft op dinsdag-middag 3 oktober 2023 Nicoline van de Beek theatervoorstelling “Theater van de Laatste dagen” opgevoerd.
Een lichtvoetige maar ook ontroerende vertelling, geschreven voor professionals en vrijwilligers werkzaam in de palliatieve terminale zorg.
Het samen kijken naar de voorstelling en het aansluitend uitwisselen van ervaringen heeft bijgedragen aan deskundigheidsbevordering voor onze vrijwilligers.

Lees verder op hun website

Bij een goed einde hoort een goed begin

(Confucius)

In september 2024 start de volgende introductiecursus voor het opleiden tot vrijwilliger Palliatieve Terminale Zorg, met een totale duur van 8 woensdagavonden. Deze cursus wordt gegeven in Hengelo (gld).

Elke vrijwilliger begint, voor hij ingezet wordt, met de Introductiecursus VPTZ.
Deze wordt in samenwerking met verschillende VPTZ-organisaties in Oost Gelderland lokaal georganiseerd. Lees verder