Homepage

Welkom bij de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Zuid-West Achterhoek

Steeds meer mensen willen de laatste fase van hun leven thuis doorbrengen. In hun eigen vertrouwde omgeving. Omringd door mensen die van hun houden. Dit is voor alle betrokkenen een intensieve periode waarbij extra hulp van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) een steun kan zijn. Naast de inzet in thuissituaties zet VPTZ Zuid-West Achterhoek ook vrijwilligers in op de Palliatieve Unit “Ter Borghe” van het Verpleeghuis Antonia in Terborg.

De vrijwilligers van VPTZ Zuid-West Achterhoek worden zorgvuldig geselecteerd en daarna getraind. Ze ondersteunen de mantelzorgers, bieden een luisterend oor, waken in overleg ‘s-nachts en/of overdag, helpen bij de verzorging en het signaleren en rapporteren van eventuele veranderingen in de situatie. De ondersteuning welke VPTZ biedt is kostenloos en kan in overleg op elk gewenst moment worden ingezet. VPTZ zorgt ervoor dat vrijwilligers hun betrokkenheid op professionele wijze in de praktijk brengen. Dit gebeurt door middel van cursussen, trainingen en jarenlange ervaring.

Wenst u gebruik te maken van onze inzet neem dan contact op met:

Janette Alink, coördinator VPTZ Zuid-West Achterhoek
Telefoon: 06 1415 2323
E-mail: coordinator@vptzzuidwestachterhoek.nl

Correspondentieadres:
Industrieweg 115, 7061 AP Terborg

Video - Samen van betekenis

Samen van betekenis in de laatste levensfase
(video opent in een nieuw tabblad)