Homepage

Welkom bij de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Zuid-West Achterhoek

Steeds meer mensen willen de laatste fase van hun leven thuis doorbrengen. In hun eigen vertrouwde omgeving. Omringd door mensen die van hun houden. Dit is voor alle betrokkenen een intensieve periode waarbij extra hulp van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) een steun kan zijn. Naast de inzet in thuissituaties zet VPTZ Zuid-West Achterhoek ook vrijwilligers in op de Palliatieve Unit “Ter Borghe” van het Verpleeghuis Antonia in Terborg.

De vrijwilligers van VPTZ Zuid-West Achterhoek worden zorgvuldig geselecteerd en daarna getraind. Ze ondersteunen de mantelzorgers, bieden een luisterend oor, waken in overleg ‘s-nachts en/of overdag, helpen bij de verzorging en het signaleren en rapporteren van eventuele veranderingen in de situatie. De ondersteuning welke VPTZ biedt is kosteloos en kan in overleg op elk gewenst moment worden ingezet. VPTZ zorgt ervoor dat vrijwilligers hun betrokkenheid op professionele wijze in de praktijk brengen. Dit gebeurt door middel van cursussen, trainingen en jarenlange ervaring.

Wenst u gebruik te maken van onze inzet neem dan contact op met de
coördinator van VPTZ Zuid-West Achterhoek:


Janette Alink,

Telefoon: 06 1415 2323

Correspondentieadres:
Industrieweg 115,
7061 AP Terborg

Hoe ga je in gesprek? Zorgprofessionals vertellen over hun ervaringen en afwegingen
Nieuw: Antenne – kwartaalblad VPTZ December 2023

Agenda:

Complimentendag 1 maart 2024
Complimentendag 1 maart 2024
NL-Doet 15- en 16 maart 2024
NL-Doet 15- en 16 maart 2024

HUMAN - TV-serie 'Tot het einde'

 

Human - TV-serie Tot het einde
Human – TV-serie Tot het einde

Sterven doen we allemaal, maar je hoeft het niet alleen te doen. In de vierdelige serie ‘Tot het einde’ volgen we zes vrijwilligers die mensen in de laatste fase van hun leven bijstaan. We zien hoe welkom hun bijdrage is, hoe vriendschappen ontstaan, hoe er gelachen en gehuild wordt en hoe er ook weer afstand genomen moet worden. Wat drijft deze vrijwilligers om wildvreemden naar hun sterfbed te begeleiden? En wat leert de dood hen -en ons- over het leven?

‘Tot het einde’ is een serie van Tomtit Film in coproductie met omroep Human.
Tot stand gekomen met steun van VPTZ Nederland.
Te zien op NPO 2 vanaf 28 april en terug te kijken op NPO Start.

Lees verder op hun website.

Nieuwe voorzitter:

Hans Metzemaekers is per december 2023 de nieuwe voorzitter van de Stichting VPTZ-Zuid-West Achterhoek.
Hij volgt hiermee Ria Nederhoed op. Door haar nieuwe rol als voorzitter van de VVAR (Verzorgende Verpleegkundige Advies Raad) naast haar vaste baan bij Azora heeft zij besloten om de voorzittershamer over te dragen. Tijdens de kerstbijeenkomst hebben Bestuur en Vrijwilligers onder dankzegging afscheid genomen van Ria.

Hans heeft 38 jaar lang leiding gegeven aan Azora en haar rechtsvoorgangers. Eerst als hoofd medische dienst (1983), vervolgens als directeur geneesheer (1988) en vanaf 2002 als bestuurder. Hans Metzemaekers is sinds 31 december 2020 met pensioen. Bestuur en Vrijwilligers heten Hans van harte welkom en wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie.

Gelezen:

Je kennis gebruiken om te helpen

Je vrijwillig inzetten voor een goed doel, een vereniging of een persoon die hulp of ondersteuning nodig heeft geeft veel mensen voldoening. In een aantal edities in het Montferland Journaal heeft Karin van der Velden een aantal enthousiaste verhalen opgetekend. Ook onze vrijwilliger Miranda ten Westenend is geïnterviewd.

Lees verder in het Montferland Journaal

Gezien:

Theater van de Laatste Dagen

Een voorstelling over werken in de palliatieve zorg

In de Dru in Ulft heeft op dinsdag-middag 3 oktober 2023 Nicoline van de Beek theatervoorstelling “Theater van de Laatste dagen” opgevoerd.
Een lichtvoetige maar ook ontroerende vertelling, geschreven voor professionals en vrijwilligers werkzaam in de palliatieve terminale zorg.
Het samen kijken naar de voorstelling en het aansluitend uitwisselen van ervaringen heeft bijgedragen aan deskundigheidsbevordering voor onze vrijwilligers.

Lees verder op hun website

Bij een goed einde hoort een goed begin

(Confucius)

In het voorjaar van 2024 start de volgende introductiecursus voor het opleiden tot vrijwilliger Palliatieve Terminale Zorg, met een totale duur van 8 woensdagavonden. De startdatum wordt later bekend gemaakt. Deze cursus wordt gegeven in Hengelo (gld).

Elke vrijwilliger begint, voor hij ingezet wordt, met de Introductiecursus VPTZ.
Deze wordt in samenwerking met verschillende VPTZ-organisaties in Oost Gelderland lokaal georganiseerd. Lees verder