Kerstbijeenkomst en 30 jarig jubileum 2023

Op 8 december 2023 hebben we met vrijwilligers en de bestuursleden van onze stichting alsmede van de stichting Vrienden van een feestelijke kerstbijeenkomst gehad bij Restaurant Heeren Dubbel bij Kasteel Bergh in ‘s-Heerenberg.
Deze kerstbijeenkomst stond tevens in het teken van ons 30 jarig jubileum in 2023 en de huldiging van 2 vrijwilligers die 10 jaar respectievelijk 15 jaar als vrijwilliger in dienst zijn (zie foto).
Gelijktijdig hebben we afscheid genomen van onze voorzitter Ria Nederhoed.
Hans Metzemaekers heeft de voorzittersrol van Ria overgenomen.

Huldiging van de jubilarissen vlnr. Vera Konings (10 jaar), Ingrid Rissewijck (15 jaar), Janette Alink (Coördinator)