Nieuwe voorzitter per december 2023

Hans Metzemaekers is per december 2023 de nieuwe voorzitter van de Stichting VPTZ-Zuid-West Achterhoek.
Hij volgt hiermee Ria Nederhoed op. Door haar nieuwe rol als voorzitter van de VVAR (Verzorgende Verpleegkundige Advies Raad) naast haar vaste baan bij Azora heeft zij besloten om de voorzittershamer over te dragen. Tijdens de kerstbijeenkomst hebben Bestuur en Vrijwilligers onder dankzegging afscheid genomen van Ria. 

Hans heeft 38 jaar lang leiding gegeven aan Azora en haar rechtsvoorgangers. Eerst als hoofd medische dienst (1983), vervolgens als directeur geneesheer (1988) en vanaf 2002 als bestuurder. Hans Metzemaekers is sinds 31 december 2020 met pensioen. Bestuur en Vrijwilligers heten Hans van harte welkom en wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie.