Antenne kwartaalblad VPTZ december 2023

Het komt geregeld voor dat gasten langer dan drie maanden in een hospice verblijven of zelfs worden
uitgeplaatst. Dit onderwerp kwam in het landelijk nieuws. VPTZ Nederland werd om een reactie gevraagd: “klopt het dat er steeds vaker gasten uit het hospice moeten worden uitgeplaatst?”
Om dit zorgvraagstuk vanuit een helikopterview te laten bezien, klopten wij aan bij Marcel Levi, beoogd
zorgminister. Hij zegt in een interview: ‘Misschien was het hospice wel een oneigenlijke plek. Ik vind het dan
een beetje wreed dat zo iemand in de pre-laatste fase, wanneer een persoon dus langer blijft leven dan verwacht, weg moet. Dat is een klein persoonlijk drama.”

lees verder