Antenne kwartaalblad VPTZ juni 2023

Lachen is pijnstillend, ontspannend en helpt mensen om te gaan met hun angsten. Het toepassen van humor is zelfs een officiële verpleegkundige interventie (een behandeling die een verpleegkundige uitvoert op basis van een deskundig oordeel en klinische kennis ten behoeve van een zorgvrager).

Maar kan humor ook op zijn plaats zijn in de palliatieve terminale zorg?

 

lees verder

Antenne – kwartaalblad VPTZ maart 2023

Regie op de dood?

De regie nemen over je leven. Zelf kiezen wat je doet.
Zelfregie. Het lijkt zo gewoon. En voor wie denkt dat hij moet worden ondersteund in het (weer) zelf nemen van regie over zijn leven, zijn er vele trainingen en coaching-trajecten. Het internet staat er vol mee. Logisch dat velen van ons ook regie op de dood willen. Als ik echt hulpbehoevend word, dan wil ik euthanasie. Of op z’n minst palliatieve sedatie, zodat ik er
nauwelijks iets of bij voorkeur niets van merk als mijn einde dichtbij is.

Lees verder

Antenne – kwartaalblad VPTZ december 2022

Nieuw: Antenne – kwartaalblad VPTZ Nederland december 2022

Culturele verschillen 

Niet alleen in stedelijke gebieden, waar van oudsher bevolkingsgroepen
met verschillende culturele en religieuze achtergronden
wonen, maar ook daarbuiten krijgen VPTZ-vrijwilligers te maken
met mensen uit niet-Nederlandse culturen.
De redactie van Antenne koos daarom culturele verschillen als
thema. Want hoe is de kijk van bijvoorbeeld iemand met een
islamitische achtergrond op sterven? En hoe denkt iemand van
joodse afkomst over het einde van het leven?

Lees verder

Terugblik Symposium “in gesprek” 10-10-2022

Maandag 10 oktober heeft symposium ″In Gesprek″  plaatsgevonden in het Amphion te Doetinchem.

Dit symposium werd georganiseerd door een werkgroep verbonden aan de Netwerken Palliatieve Zorg regio Achterhoek en Zutphen, ter ere van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg.

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag, dit door vrijwillige inzet van Matthijs van Nieuwkerk, en mooie gastsprekers als Lia en Peter Lantink, Henk van den Berg, Erik Muller en Rob Bruntink.

Daarnaast is er een prachtige glossy gemaakt, passend bij het symposium. 
Deze is aan alle deelnemers na afloop van het symposium uitgereikt, en zal daarnaast  te vinden zijn op leestafels bij zorgorganisaties  in de Achterhoek en Zutphen.

Doordat VPTZ Zuid- West Achterhoek de kosten op zich heeft genomen voor de grafische vormgeving en het drukwerk  is deze glossy  tot stand gekomen.
U kunt een exemplaar opvragen door contact op te nemen met Janette Alink, coördinator VPTZ Zuid-West Achterhoek, per mail coördinator@vptzzuidwestachterhoek.nl of telefonisch 06-14152323

Het eerste exemplaar van de Glossy werd uitgereikt door Matthijs van Nieuwkerk aan Lia en Peter Lantink.
Peter heeft Parkinson, samen met Lia zijn echtgenote vertelden zij hierover tijdens het symposium en met een interview in de Glossy.