Jubilarissen in het zonnetje gezet

Eindelijk kon er weer eens een vrijwilligersfeest georganiseerd worden. In 2020 en 2021 kon de jaarlijkse kerstbijeenkomst ten gevolge van de Coronamaatregelen al geen doorgang vinden vandaar dat de bijeenkomst in 2022 naar de zomer werd verplaatst. Dit keer met een pubkwis bij de DRU in Ulft. 

Gelijktijdig werden 3 jubilarissen in het zonnetje gezet:
– Efy ten Have 10 jaar vrijwilligster
– Monique Verstege 15 jaar vrijwilligster
– Janette Alink 12,5 jaar coördinator

vlnr. Efy ten Have - Monique Verstege - Janette Alink
vlnr. Janette Alink - Ria Nederhoed (vz.)

Vrijwilligersdag – Save the date

Onze Vrijwilligersdag kon afgelopen december helaas niet doorgaan vanwege corona. Inmiddels hebben we de nieuwe datum vastgesteld: 13 september. In plaats van André van Duin zal Paul de Leeuw voor ons optreden! Verder zal het programma nagenoeg hetzelfde zijn.

De voorbereidingen zijn in volle gang: binnenkort volgt verdere informatie, de inschrijving komt dan open te staan. Maar zet alvast in uw agenda: dinsdag 13 september, 14.00 – 17.00 uur, theater Flint Amersfoort.

Introductiecursus vrijwilliger VPTZ-thuiszorg start in het najaar 2022

Introductiecursus vrijwilliger VPTZ-thuiszorg start in het najaar 2022

Op 21 september 2022 start de volgende introductiecursus voor het opleiden tot vrijwilliger Palliatieve Terminale Zorg, met een totale duur van 8 woensdagavonden. Deze cursus wordt gegeven in Hengelo (gld).

Elke vrijwilliger begint, voor hij ingezet wordt, met de Introductiecursus VPTZ. Deze wordt in samenwerking met verschillende VPTZ-organisaties in Oost Gelderland lokaal georganiseerd.

De cursus bestaat uit de onderdelen:

  • Vrijwilliger bij VPTZ
  • Tillen ? eerst denken….dan doen. Zorg in en rondom het bed.
  • Communicatie
  • Verlies en rouw
  • Palliatieve zorg, sedatie en euthanasie
  • Veiligheid en Hygiëne

In de cursus wordt eveneens gebruik gemaakt van de VPTZ online zelfstudie. Daarmee bereid je je voor op de introductiecursus en kan je achteraf het materiaal nog eens inkijken.

Met deze training ben je als vrijwilliger goed voorbereid op het werk dat je gaat doen voor VPTZ. Je ontdekt wat het werk inhoudt, wat je zoal tegen kunt komen en wat van jou wordt verwacht. De training geeft je ook inzicht of het VPTZ-vrijwilligerswerk bij jou past. Aan het eind van de cursus vindt een individueel afrondend gesprek plaats.

Mocht je vrijwilliger willen worden bij VPTZ Zuid-West Achterhoek, neem dan contact op met Janette Alink (coördinator) voor een eerste intakegesprek.