Antenne – kwartaalblad VPTZ december 2022

Nieuw: Antenne – kwartaalblad VPTZ Nederland december 2022

Culturele verschillen 

Niet alleen in stedelijke gebieden, waar van oudsher bevolkingsgroepen
met verschillende culturele en religieuze achtergronden
wonen, maar ook daarbuiten krijgen VPTZ-vrijwilligers te maken
met mensen uit niet-Nederlandse culturen.
De redactie van Antenne koos daarom culturele verschillen als
thema. Want hoe is de kijk van bijvoorbeeld iemand met een
islamitische achtergrond op sterven? En hoe denkt iemand van
joodse afkomst over het einde van het leven?

Lees verder

Terugblik Symposium “in gesprek” 10-10-2022

Maandag 10 oktober heeft symposium ″In Gesprek″  plaatsgevonden in het Amphion te Doetinchem.

Dit symposium werd georganiseerd door een werkgroep verbonden aan de Netwerken Palliatieve Zorg regio Achterhoek en Zutphen, ter ere van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg.

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag, dit door vrijwillige inzet van Matthijs van Nieuwkerk, en mooie gastsprekers als Lia en Peter Lantink, Henk van den Berg, Erik Muller en Rob Bruntink.

Daarnaast is er een prachtige glossy gemaakt, passend bij het symposium. 
Deze is aan alle deelnemers na afloop van het symposium uitgereikt, en zal daarnaast  te vinden zijn op leestafels bij zorgorganisaties  in de Achterhoek en Zutphen.

Doordat VPTZ Zuid- West Achterhoek de kosten op zich heeft genomen voor de grafische vormgeving en het drukwerk  is deze glossy  tot stand gekomen.
U kunt een exemplaar opvragen door contact op te nemen met Janette Alink, coördinator VPTZ Zuid-West Achterhoek, per mail coördinator@vptzzuidwestachterhoek.nl of telefonisch 06-14152323

Het eerste exemplaar van de Glossy werd uitgereikt door Matthijs van Nieuwkerk aan Lia en Peter Lantink.
Peter heeft Parkinson, samen met Lia zijn echtgenote vertelden zij hierover tijdens het symposium en met een interview in de Glossy.

Antenne – kwartaalblad VPTZ september 2022

De dood. Praat erover, niet eroverheen.’
Dat is de titel van de huidige campagne van SIRE, de Stichting Ideële Reclame. SIRE brengt met behulp van campagnes
maatschappelijke onderwerpen onder de aandacht van het Nederlandse publiek, opinieleiders en besluitvormers.
Met onder andere rake ‘dooddoeners’ afgebeeld op grafstenen (zoals ‘Gelukkig was het geen directe familie’ en ‘Gecondoleerd en tot maandag’ of ‘Ik weet precies hoe je je voelt’) laat SIRE mensen stilstaan bij dingen die we zeggen om het vooral niet over de dood te hebben. ‘En hoewel goedbedoeld;
deze dooddoeners vergroten het verdriet vaker wel dan niet.’ Met ‘De dood. Praat erover, niet eroverheen.’ geeft SIRE aan dat het waardevol is om samen bij de dood stil te staan en erover te praten. ‘Het gesprek aangaan verbindt en verrijkt, geeft rust, helpt bij rouw en verbetert de kwaliteit van ons leven.’

Lees verder

Terugblik Landelijke Vrijwilligersdag

Foto: VPTZ-NL

Op 13 september was het zover: de Vrijwilligersdag in theater Flint en online. Met honderden vrijwilligers genoten we van een gevarieerd programma met onder andere een gedicht van troostdichter Boudewijn Betzema, boeiende tafelgesprekken, een bijdrage van Rob Bruntink, winnaar van de Kübler-Ross-award, muziek door Mylou Frencken en Paul de Leeuw én de uitreiking Prijs de Vrijwilliger aan Hospice Haarlem. En dat allemaal gepresenteerd door Matthijs van Nieuwkerk, die zelf ambassadeur is van Noaberhulp Zutphen, en ons werk een heel warm hart toedraagt! Uiteraard was er ook ruimte om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.