Antenne – kwartaalblad VPTZ maart 2023

Regie op de dood?

De regie nemen over je leven. Zelf kiezen wat je doet.
Zelfregie. Het lijkt zo gewoon. En voor wie denkt dat hij moet worden ondersteund in het (weer) zelf nemen van regie over zijn leven, zijn er vele trainingen en coaching-trajecten. Het internet staat er vol mee. Logisch dat velen van ons ook regie op de dood willen. Als ik echt hulpbehoevend word, dan wil ik euthanasie. Of op z’n minst palliatieve sedatie, zodat ik er
nauwelijks iets of bij voorkeur niets van merk als mijn einde dichtbij is.

Lees verder