Antenne – kwartaalblad VPTZ december 2022

Nieuw: Antenne – kwartaalblad VPTZ Nederland december 2022

Culturele verschillen 

Niet alleen in stedelijke gebieden, waar van oudsher bevolkingsgroepen
met verschillende culturele en religieuze achtergronden
wonen, maar ook daarbuiten krijgen VPTZ-vrijwilligers te maken
met mensen uit niet-Nederlandse culturen.
De redactie van Antenne koos daarom culturele verschillen als
thema. Want hoe is de kijk van bijvoorbeeld iemand met een
islamitische achtergrond op sterven? En hoe denkt iemand van
joodse afkomst over het einde van het leven?

Lees verder