Terugblik Symposium “in gesprek” 10-10-2022

Maandag 10 oktober heeft symposium ″In Gesprek″  plaatsgevonden in het Amphion te Doetinchem.

Dit symposium werd georganiseerd door een werkgroep verbonden aan de Netwerken Palliatieve Zorg regio Achterhoek en Zutphen, ter ere van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg.

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag, dit door vrijwillige inzet van Matthijs van Nieuwkerk, en mooie gastsprekers als Lia en Peter Lantink, Henk van den Berg, Erik Muller en Rob Bruntink.

Daarnaast is er een prachtige glossy gemaakt, passend bij het symposium. 
Deze is aan alle deelnemers na afloop van het symposium uitgereikt, en zal daarnaast  te vinden zijn op leestafels bij zorgorganisaties  in de Achterhoek en Zutphen.

Doordat VPTZ Zuid- West Achterhoek de kosten op zich heeft genomen voor de grafische vormgeving en het drukwerk  is deze glossy  tot stand gekomen.
U kunt een exemplaar opvragen door contact op te nemen met Janette Alink, coördinator VPTZ Zuid-West Achterhoek, per mail coördinator@vptzzuidwestachterhoek.nl of telefonisch 06-14152323

Het eerste exemplaar van de Glossy werd uitgereikt door Matthijs van Nieuwkerk aan Lia en Peter Lantink.
Peter heeft Parkinson, samen met Lia zijn echtgenote vertelden zij hierover tijdens het symposium en met een interview in de Glossy.